LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-05-2018
Sáng
Từ: 7h15-11h30 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, Các khoa, TCHC
ĐT ĐH&SĐH, các khoa, TCHC, Giảng viên
Các phòng thi
Chiều
Từ: 13h30-17h00 Thi học kỳ phụ 1 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, các khoa
Các đơn vị liên quan
Các phòng thi
Hôm nay
22-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-05-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-05-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Hội thảo du học Hàn Quốc Phòng QHCC&HTQT
QHCC.
Học sinh và Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu du học Hàn Quốc
Khách sạn Nam Cường
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.