LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 20/11/2017 đến 26/11/2017

47 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-11-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
21-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Ban Thanh tra Giáo dục Ban Thanh tra giáo dục
Đoàn đánh giá và Ban Thanh tra giáo dục
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Trung tâm Thông tin Thư viện Trung tâm thông tin thư viện
Đoàn đánh giá và Trung tâm thông tin thư viện
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Du lịch Khoa Du lịch
Đoàn đánh giá và Khoa Du lịch
Tại đơn vị
Thứ 4
22-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử
Đoàn đánh giá và Khoa Điện - Điện tử
Tại đơn vị
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Xây dựng Khoa Xây dựng
Đoàn đánh giá và Khoa Xây dựng
Tại đơn vị
Từ: 10h45-11h30 Gặp mặt triển khai chương trình thực tập sinh năm 2018 với công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Phòng QHCC&HTQT
QHCC.
Đại diện công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng
Phòng D105
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Bộ môn Cơ bản cơ sở Bộ môn Cơ bản cơ sở
Đoàn đánh giá và Bộ môn Cơ bản cơ sở
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Bộ môn Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất
Đoàn đánh giá và Bộ môn Giáo dục thể chất
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Họp bàn về sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương P TCHC
Hội đồng lương
E201
Thứ 5
23-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin
Đoàn đánh giá và Khoa Công nghệ thông tin
Tại đơn vị
Từ: 8h00-11h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ
Đoàn đánh giá và Khoa Ngoại ngữ
Tại đơn vị
Từ: 10h30-11h30 Đánh giá nội bộ 2017 Ban Công tác sinh viên Ban công tác sinh viên
Đoàn đánh giá và Ban công tác sinh viên
Ban công tác sinh viên
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Môi trường Khoa Môi trường
Đoàn đánh giá và Khoa Môi trường
Tại đơn vị
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Khoa Quản trị kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh
Đoàn đánh giá và Khoa Quản trị kinh doanh
Tại đơn vị
Từ: 14h00-16h00 Họp bàn về phân quyền truy cập, quản lý thông tin trong Phần mềm quản lý thông tin nhân sự P TCHC
GSHT, Phòng ĐTĐH&SĐH, Phòng QLKH&ĐBCL, Phòng KHTC, Phòng TCHC, Ban Ttra, các Khoa, Bộ môn, nhóm thực hiện đề tài
E201
Thứ 6
24-11-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h30 Đánh giá nội bộ 2017 Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học
Đoàn đánh giá và Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học
Tại đơn vị
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Tổ chức - Hành chính
Đoàn đánh giá và Phòng Tổ chức - Hành chính
Tại đơn vị
Từ: 16h00-17h00 Đánh giá nội bộ 2017 Phòng Quan hệ Công chúng và HTQT Phòng Quan hệ Công chúng và HTQT
Đoàn đánh giá và Phòng QHCC&HTQT
Tại đơn vị
Thứ 7
25-11-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-11-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.