LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-03-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h30-16h00 Giao nhiệm vụ tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 ĐT ĐH&SĐH, các khoa
HT, Các khoa, ĐT ĐH&SĐH, sinh viên được giao nhiệm vụ tốt nghiệp đợt 1
F301
Hôm nay
21-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-03-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Kiểm tra công tác nội vụ Khách sạn sinh viên Khách sạn sinh viên
P. TT-ĐBCL-QLKH, P. ĐTĐH&SĐH, Y tế, Đoàn thanh niên
Khách sạn sinh viên
Thứ 7
23-03-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-03-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.