LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 18/09/2017 đến 24/09/2017

38 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-09-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 Họp ban đón tiếp ngày kỷ niệm 20 năm TB đón tiếp
T Lập, TThanh, T Tuyến, T Hùng( CT), C Nga(QHCC), T Hùng(QLSV), C Hương( QTKD), C Đan, T Giang, Cô Hương(CT), Cô Thoan, A Duẩn, C Dung( MT), C Mai(VH), C Chung( ĐT), C Hà( ĐT), C Hoài(NA),CTrang KHTC, C Mai(MN), CHạnh (MN), C Ánh (TV), C Thoan CT, C Tươ
E201
Thứ 5
21-09-2017
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo P. QLKH&ĐBCL
Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo
P. Họp E201
Thứ 6
22-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
23-09-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
24-09-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.