LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 20/02/2017 đến 26/02/2017

08 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
20-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-02-2017
Sáng
Chiều
Từ: 15h00-17h00 Họp hội đồng tuyển sinh Ban thư ký HĐTS, các thành viên
Chủ tịch HĐQTLT, Hội đồng TS
F201
Thứ 4
22-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
23-02-2017
Sáng
Từ: 8h00-11h30 Họp hội đồng lương (xét lương tháng 01/2017) Phòng TCHC, các đơn vị có ứng viên dự tuyển,; các cá nhân đến thời hạn xét lương
Hội đồng lương, các đơn vị và các nhân có liên quan
E201
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng lương (xét lương tháng 01/2017) Phòng TCHC, các đơn vị có ứng viên dự tuyển,; các cá nhân đến thời hạn xét lương
Hội đồng lương, các đơn vị và các nhân có liên quan
E201
Thứ 6
24-02-2017
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Họp tiểu ban tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tiểu ban tổ chức các hoạt động truyền thông
TS. NGƯT Trần Thị Mai và các thành viên trong ban truyền thông.
Phòng E201
Chiều
Thứ 7
25-02-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-02-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.