LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 23/01/2017 đến 29/01/2017

04 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
23-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-01-2017
Sáng
Từ: 9h00-11h00 Phát bằng tốt nghiệp PĐT ĐH&SĐH, TCHC, Các khoa, CTSV
Theo quyết định và phân công
F301
Chiều
Thứ 4
25-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-01-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-01-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.