HPU Khối Các Phòng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Áp dụng từ: 13/08/2018 đến 19/08/2018

33 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
13-08-2018
Sáng
Từ: 7h00-17h30 Ngày đầu tiên năm học mới 2018-2019 Cán bộ giảng viên nhân viên
Cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường
Các phòng học, phòng làm việc
Chiều
Thứ 3
14-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
15-08-2018
Sáng
Từ: 7h30-11h00 Sinh viên khóa 22 tập trung, bắt đầu tuần Giáo dục công dân đầu khóa ĐT ĐH&SĐH, CTSV
Ban CTSV, SV khóa 22
F301
Chiều
Hôm nay
16-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
17-08-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
18-08-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
19-08-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.