LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
27-03-2017
Sáng
Từ: 2h30-5h30 Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp tại THPT Nguyễn Đức Cảnh Bộ phận QHCC & bộ phận HTQT
Bộ phận QHCC & bộ phận HTQT
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Chiều
Thứ 3
28-03-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
29-03-2017
Sáng
Từ: 7h30-5h30 Chương trình tham quan và phỏng vấn tuyển dụng tại công ty Regina Miracle International Vietnam năm 2017 Phòng QHCC & HTQT
QHCC.
Khu Công Nghiệp Vsip Hải Phòng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng tuyển dụng (xét hết thử việc GV Tiếng Nhật), Hội đồng lương (xét lương tháng 3/2017) Phòng TC-HC
Phòng TCHC, các đơn vị có ứng viên dự tuyển, các cá nhân đến thời hạn xét lương
E201
Thứ 5
30-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
31-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
01-04-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.