LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Áp dụng từ: 22/10/2018 đến 28/10/2018

43 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-10-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
24-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
25-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
26-10-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-10-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28-10-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.