LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Áp dụng từ: 29/05/2017 đến 04/06/2017

22 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
29-05-2017
Sáng
Từ: 7h15-17h00 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV
Các đơn vị trong toàn trường
Các phòng thi
Chiều
Thứ 3
30-05-2017
Sáng
Từ: 7h15-17h00 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, QTKD, XD
Các đơn vị trong toàn trường
Các phòng thi
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng lương (xét lương tháng 5/2017), Hội đồng tuyển dụng (tuyển GV MN) P.TCHC
Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, các đơn vị, các cá nhân đến thời hạn xét lương
E201
Thứ 4
31-05-2017
Sáng
Từ: 7h15-17h00 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV
Các đơn vị trong toàn trường
Các phòng thi
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Họp Ban nữ công Trưởng phó ban
Ban nữ công
E201
Thứ 5
01-06-2017
Sáng
Từ: 7h15-17h00 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV, các khoa
Các đơn vị trong toàn trường
Các phòng thi
Chiều
Thứ 6
02-06-2017
Sáng
Từ: 7h15-17h00 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV, các khoa
Các đơn vị trong toàn trường
Các phòng thi
Chiều
Thứ 7
03-06-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
04-06-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.