SỰ KIỆN TRONG NGÀY 23-01-2021

Áp dụng từ: 22/02/2021 đến 28/02/2021

08 2021

HN tổng kết công tác Đoàn 2020 và triển khai Chương trình công tác năm 2021

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h30

Chuẩn bị

BTV Đoàn trường

Tham dự

Nội dung

HN tổng kết công tác Đoàn 2020 và triển khai Chương trình công tác năm 2021

Địa điểm

Phòng 105, Trung tâm Hội nghị Thành phố (18 Hoàng Diệu)

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.