SỰ KIỆN TRONG NGÀY 22-01-2021

Áp dụng từ: 22/02/2021 đến 28/02/2021

08 2021

Họp nhân sự đại hội Hội sinh viên trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h30-16h30

Chuẩn bị

BTV Đoàn trường

Tham dự

Nội dung

Họp nhân sự đại hội Hội sinh viên trường

Địa điểm

Phòng E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.