SỰ KIỆN TRONG NGÀY 20-01-2021

Áp dụng từ: 22/02/2021 đến 28/02/2021

08 2021

Hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng lần 4, khóa VIII

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00-11h00

Chuẩn bị

BTV Đoàn trường

Tham dự

Nội dung

Hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng lần 4, khóa VIII

Địa điểm

F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.