SỰ KIỆN TRONG NGÀY 19-01-2021

Áp dụng từ: 22/02/2021 đến 28/02/2021

08 2021

Đại hội Hội sinh viên trường Đại học Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-17h00

Chuẩn bị

BTV Đoàn trường

Tham dự

Nội dung

Đại hội Hội sinh viên trường Đại học Hải Phòng

Địa điểm

Hội trường A1, trường ĐH Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.