Thời gian: từ 10/01/2014 - 28/03/2014 Thứ hai, 13/01/2014 - 09:36:48

Khoa QTKD thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2013 - 2014 của khóa 14 hệ ĐH, khóa 8 hệ CĐ, khóa 6 hệ Liên thông các ngành

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Từ 13/01/2014

đến 18/01/2014

(Tuần 1)

- Tổ chức Lễ ra quân thực tập vào 14h ngày 10/1/2014 tại Nhà tập đa năng - KSSV

- Nhận giáo viên quản lý thực tập, đưa SV đến địa điểm thực tập

- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để dowload đề cương thực tập tốt nghiệp

- Ký hợp đồng với các đơn vị thực tập (Trong tuần đầu tiên mọi sai sót về tên SV, đơn vị thực tập; thay đổi địa điểm thực tập,… các em phải báo cho cô Hường - giáo vụ Khoa để chỉnh sửa kịp thời)

Khoa  + Phòng Đào tạo +  Ban CTSV +

Sinh viên

Từ 20/1/2014

đến 25/1/2014

(Tuần 2)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên

Khoa +

Sinh viên

Từ 26/01/2014

đến 09/2/2014

Nghỉ tết (02 tuần)

 

Từ 10/2/2014

đến 15/2/2014

(Tuần 3)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV với Khoa và Nhà trường

 

Từ 17/02/2014

đến 22/02/2014

(Tuần 4)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV

- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để xem các thông báo sau:

+ Thông báo về điều kiện làm tốt nghiệp

+ Thông báo về danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận

+ Thông báo về kế hoạch thi và làm khóa luận

Khoa  + Phòng Đào tạo + Sinh viên

Từ 24/02/2014

đến 01/03/2014

( Tuần 5 )

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV

Khoa +

Sinh viên

Từ 03/03/2014

đến 08/03/2014

(Tuần 6)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vào địa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo). Đối với SV được làm Khóa luận thì photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.

- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi bảo vệ báo cáo thực tập.

- GV kiểm tra, ký duyệt cho SV và báo cáo tình hình TT của SV với Khoa.

Khoa +

Sinh viên

Từ 10/03/2014

đến 15/03/2014

(Tuần 7 - dự trữ)

- Thanh lý hợp đồng thực tập

- SV nộp báo cáo thực tậpnhật ký thực tập tại Văn phòng Khoa QTKD  từ 08h00 đến 16h30 thứ 3 ngày 11/03/2014

- SV  bảo vệ báo cáo thực tập từ 8h00, thứ 5 ngày 13/03/2014

(Lịch nộp chi tiết và thứ tự bảo vệ sẽ thông báo sau. SV vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để xem)

Khoa +

Sinh viên

Khoa QTKD

 

Truy cập: 2891 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.