Thời gian: từ 11/08/2010 - 1/12/2010 Thứ ba, 19/11/2013 - 09:24:18

Thông báo về kết quả cuộc họp ISO

 Thông báo về kết quả cuộc họp ISO
Email  |  Bản in
Thứ ba, 19/11/2013 | 09:22.
 
Ngày 11/08/2010, Ban ISO nhà trường đã tổ chức cuộc họp xem xét kết quả của đợt kiểm tra ISO tháng 6/2010 và hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng thời gian qua. Nhìn chung, kể từ sau khi đánh giá giám sát (tháng 12/2009) đến nay, Ban ISO có nhận xét như sau :

- Các đơn vị của nhà trường vẫn duy trì và thực hiện công tác theo đúng các quy trình ISO đang ban hành.
- Các đơn vị đã lưu được tương đối đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác quản lý chất lượng.
- Các đơn vị đã có cải tiến trong công việc và tham gia chỉnh sửa các quy trình công tác để phù hợp với thực tế hoạt động.
- Sắp xếp hồ sơ tài liệu tương đối khoa học, dễ tìm.
- Đa số các đơn vị đã bổ sung tương đối đầy đủ các hồ sơ do đoàn kiểm tra nhắc nhở.
Cuộc họp thống nhất quyết định các công việc trong thời gian tới :
- Các đơn vị cần phối hợp với Ban ISO rà soát, tham gia ý kiến và chỉnh sửa các quy trình ISO để không ngừng cải tiến các quy trình, phù hợp với tình hình hoạt động phát triển của nhà trường.
- Tháng 08/2010, các đơn vị cần tổng kết việc thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2009-2010, lưu các hồ sơ chứng minh việc thực hiện, từ đó làm căn cứ lập Mục tiêu chất lượng năm học 2010 – 2011 phù hợp với thực tế công tác của đơn vị mình.
- Đặc biệt đối với các bộ môn : Mục tiêu chất lượng cần chú trọng phần tỷ lệ sinh viên đủ điều kiện nhận tốt nghiệp, lập kế hoạch dự giờ và thực hiện công tác dự giờ của giảng viên một cách hiệu quả.
- Tháng 08/2010, Ban ISO sẽ tiếp tục kiểm tra việc khắc phục tại một số đơn vị còn lại : Bộ phận Tổ chức lao động, Bộ môn Cơ bản Cơ sở, Bộ môn Xây dựng, phòng Đào tạo.
- Các đơn vị cần rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ ISO để đảm bảo cho lần đánh giá nội bộ của nhà trường vào tháng 10-2010 và đánh giá giám sát lần 2 của TUV-NORD vào tháng 12-2010.
Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đúng các yêu cầu, đảm bảo hiệu lực hoạt động của cả Hệ thống./.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ CTQLCL

Nam Phương
Truy cập: 453 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.