Thời gian: từ 10/05/2017 - 30/06/2017 Thứ năm, 11/05/2017 - 07:32:38

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp 2017

 

Trong năm 2017 hội đồng tốt nghiệp nhà trường đã thống nhất sẽ tổ chức 02 đợt thi tốt nghiệp.

Môn thi

Đợt 1

Đợt 2

Môn cơ sở

7h30 thứ 7 ngày 17/06/2017

7h30 thứ 7 ngày 21/10/2017

Môn chuyên ngành

7h30 thứ 7 ngày 01/07/2017

7h30 thứ 7 ngày 28/10/2017

 

Các khoa sẽ chỉ tổ chức ôn thi tốt nghiệp một lần duy nhất trong năm 2017 do đó đề nghị các sinh viên có nguyện vọng thi tốt nghiệp chú ý theo dõi lịch ôn thi tốt nghiệp của các khoa ở mục thông báo trên trang web http://www.hpu.edu.vn theo đường link http://www.hpu.edu.vn/thongbao/HPUTB-thongbao.html để đi ôn thi.

Thời gian ôn thi tốt nghiệp của các khoa dự kiến trong khoảng thời gian từ 10/5 đến 12/06/2017.

Ngành

Môn thi

Giảng viên ôn thi

Thời gian ôn thi

Phòng

 

 

Kế toán

kiểm toán

Nguyên lý kế toán

Nguyễn Thị Thúy Hồng

8h30 thứ 7, ngày 20/5/2017

D202

Kiểm toán căn bản

Trần Thị Thanh Thảo

8h30 thứ 3 ngày 23/5/2017

D202

Nghiệp vụ kiểm toán

Trần Thị Thanh Thảo

8h00 thứ 5 ngày 25/5/2017

D202

Kế toán tài chính

Nguyễn Đức Kiên

14h00 thứ 2 ngày 22/5/2017

D202

Kế toán quản trị

Hòa Thị Thanh Hương

8h00 thứ 6 ngày 26/5/2017

D202

 

Quản trị

doanh nghiệp

Kinh tế vi môn

Nguyễn Thị Hoàng Đan

8h00 thứ 3 ngày 30/5/2017

D202

Quản trị học

Lã Thị Thanh Thủy

8h00 thứ 3 ngày 16/5/2017

D202

QT tài chính DN

Nguyễn Thị Diệp

14h30 thứ 7 ngày 21/5/2017

D202

Quản trị chiến lược

Cao Thị Hồng Hạnh

9h00 thứ 4 ngày 31/5/2017

D202

 

Tài chính

ngân hàng

Tài chính học

Trần Thị Như Trang

8h00 thứ 2 ngày 15/5/2017

D202

Tiền tệ ngân hàng

Phạm Thị Nga

8h00 thứ 3 ngày 30/5/2017

D202

QT ngân hàng thương mại

Cao Thị Thu

8h30 thứ 2 ngày 29/5/2017

D202

PT tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Thị Tình

9h00 thứ 4 ngày 31/5/2017

D202

 

 

Văn hóa du lịch

Nhập môn khoa học du lịch

Đào Thị Thanh Mai

Thông báo sau

D202

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Vũ Thị Thanh Hương

7h30 thứ 2 ngày 22/5/2017

B305

Nghiệp vụ khách sạn

Đào Thị Thanh Mai

Thông báo sau

 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Lê Thành Công

7h30 thứ 7 ngày 13/5/2017

B305

 

Ngôn ngữ Anh

Dịch

Đặng Thị Vân

8h00 thứ 6 ngày 19/5/2017

A204

Thực hành tiếng

Đặng Thị Vân

13h30 thứ 6 ngày 19/5/2017

A204

Lý thuyết tiếng

Nguyễn Thị Huyền

9h00 thứ 4 ngày 17/5/2017

A204

Truy cập: 1387 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.