Thời gian: từ 25/04/2017 - 15/06/2017 Thứ tư, 26/04/2017 - 07:33:03

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

·        Sinh viên sẽ không được dự thi lần 1 nếu chưa hoàn thành các khoản học phí và đóng góp theo quy định.

·        Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 19.05.2017.

·        Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

·        Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.

 

Truy cập: 1508 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.