Thời gian: từ 27/03/2017 - 2/04/2017 Thứ hai, 27/03/2017 - 16:24:15

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

·        Sinh viên sẽ không được dự thi lần 2 nếu chưa hoàn thành các khoản học phí và đóng góp theo quy định.

·        Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch thi trước ngày 27.03.2017.

·        Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

Truy cập: 951 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.