Thời gian: từ 8/03/2017 - 25/03/2017 Thứ tư, 08/03/2017 - 09:51:39

Lịch thi lần 1 kỳ phụ năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ phụ năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ phụ năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

·        Sinh viên sẽ không được dự thi lần 1 nếu chưa hoàn thành các khoản học phí và đóng góp theo quy định.

·        Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch thi trước ngày 17.03.2017.

·        Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

Truy cập: 1221 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.