Thời gian: từ 20/10/2010 - 17/11/2010 Thứ ba, 19/11/2013 - 08:34:44

Kế hoạch đánh giá nội bộ 2010

Tiêu chuẩn đánh giá : ISO 9001:2008

Mục đích đánh giá : Đánh giá việc thực hiện công tác ISO tại các đơn vị trong hệ thống.

Thời gian đánh giá :  Từ 20/10/2010 đến 17/11/2010.

Thông tin đánh giá : Đánh giá sự phù hợp các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO về qui trình công tác của đơn vị, các sửa đổi, cải tiến trong thời gian qua.

Đoàn đánh giá :

Trưởng đoàn : GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị – Hiệu trưởng, Trưởng Ban ISO.

Thành viên :

- Ông Phạm Văn Thiện

– Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng & ISO

- Ông Nguyễn Đức Nghinh

– Chủ nhiệm BM Xây dựng

- Ông Hồ Khắc Giỏi

– Trưởng Ban Công tác sinh viên

- Bà Lê Thị Nam Phương

– Cán bộ Ban Đảm bảo chất lượng & ISO

- Bà Nguyễn Thị Bích Hường

– Cán bộ Ban Đảm bảo chất lượng & ISO

 

 

Thành phần đoàn

Bộ phận đánh giá

Nội dung đánh giá

Thời gian dự kiến

Địa điểm

Ô. Thiện

Ban Bảo vệ

MTCL, QC01-QC05, HD13

8hT4, 20/10/2010

Ban Bảo vệ

Ô. Thiện

P.QLKH&ĐN

MTCL, QC01-QC05, QC13

9hT4, 20/10/2010

P.QLKH&ĐN

N.Phương

Phòng Y tế

MTCL, QC01-QC05, HD14

8hT4, 20/10/2010

Phòng Y tế

N.Phương

Ban Thanh tra

MTCL, QC01-QC05, HD05

9hT4, 20/10/2010

Ban Thanh tra

Hường

TT Thông tin

Thư viện

MTCL, QC01-QC05, HD07

8hT4, 20/10/2010

TT Thông tin Thư viện

Hường

Tổ Nhà ăn

MTCL, QC01-QC05, HD15

9hT4, 20/10/2010

Tổ Nhà ăn

Ô.Nghinh

Phòng Tổ chức HC (3 bộ phận)

MTCL, QC01-QC05, QC11, 12, HD08-HD10

8hT4, 20/10/2010

Phòng HCTH

Ô.Nghinh, Ô.Giỏi

Phòng Đào tạo

(2 buổi)

MTCL, QC01-QC05, QC06, 07, 08, 10, 12, HD01-HD03

8hT5, 21/10/2010

Phòng Đào tạo

Hường

Phòng Kế hoạch TC

MTCL, QC01-QC05, HD11

8hT5, 21/10/2010

Phòng KHTC

Hường

Bộ môn VHDL

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD03

9hT5, 21/10/2010

Bộ môn VHDL

Ô.Thiện

Bộ môn Điện TĐCN

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8hT5, 21/10/2010

Bộ môn Điện TĐCN

Ô. Thiện

Bộ môn Môi trường

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

9hT5, 21/10/2010

Bộ môn Môi trường

N.Phương

Bộ môn Chế biến và BQTP

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8hT5, 21/10/2010

Bộ môn Chế biến và BQTP

N.Phương

Bộ môn CNTT

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

9hT5, 21/10/2010

Bộ môn CNTT

Hường

Bộ môn QTKD

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD03

8hT4, 27/10/2010

Bộ môn QTKD

Hường

Bộ môn Điện tử

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

9hT4, 27/10/2010

Bộ môn Điện tử

Ô. Thiện

Bộ môn CBCS

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8hT4, 27/10/2010

Bộ môn CBCS

Ô. Thiện

Bộ môn Ngoại ngữ

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

9hT4, 27/10/2010

Bộ môn Ngoại ngữ

N.Phương

Bộ môn Xây dựng

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD04

8hT4, 27/10/2010

Bộ môn Xây dựng

N.Phương

Ban Công tác SV

MTCL, QC01-QC05, HD06

9hT4, 27/10/2010

Ban CTSV

N.Phương

Bộ môn GDTC

MTCL, QC01-QC05, QC09, 10,12, HD01-HD03

8hT5, 28/10/2010

Bộ môn GDTC

Ô.Nghinh, Ô.Giỏi

Ban ĐBCL&ISO

MTCL, STCL, QC01-QC05

9hT7, 30/10/2010

Ban ĐBCL&ISO

Đoàn đánh giá, Trưởng phó các đơn vị, CTV ISO

 

Họp tổng kết

8hT4, 17/11/2010

Phòng họp

Lưu ý : Nếu thay đổi thời gian, các CTV ISO liên hệ trực tiếp với cán bộ kiểm tra./.

Nam Phương

Truy cập: 1273 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.