Thời gian: từ 14/05/2016 - 25/05/2016 Thứ sáu, 13/05/2016 - 16:21:07

Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 07.05.2016

Bài thi TOEIC nội bộ áp dụng cho sinh viên học hệ cao đẳnghệ đại học liên thông các khóa.

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bài thi TOEIC nội bộ ngày 07.05.2016

1. Sinh viên thi TOEIC nội bộ ngày 07.05.2016 xem điểm chi tiết trong file đính kèm “Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 07.05.2016

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi TOEIC nội bộ không đạt yêu cầu có thể đăng ký kỳ thi TOEIC nội bộ 13h30 thứ 7 ngày 28.05.2016 tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học

Thời gian đăng ký từ 8h00 thứ 2 ngày 16.05.2016 đến 17h00 thứ 6 ngày 27.05.2016.

Mọi thông tin liên quan về việc đăng  ký thi TOEIC nội bộ và HSK, JPLT liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn(ĐT 0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học.

Truy cập: 1763 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.