Thời gian: từ 3/06/2010 - 30/06/2010 Thứ sáu, 22/11/2013 - 15:45:41

Các bạn sinh viên thân mến!

Nhằm giúp giảng viên có điều kiện nhìn lại mình và hoàn thiện để trở thành một giảng viên giỏi, chuyên môn vững vàng; giúp sinh viên có được có cơ hội thụ hưởng sự giáo dục của thầy, cô tốt hơn, nhiều năm qua nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên. Hoạt động này vừa thể hiện tính dân chủ tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, vừa được xem là một trong những giải pháp thiết thực và quan trọng giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

 Tuy nhiên, do chưa nhận biết hết quyền lợi và trách nhiệm của mình nên trong hoạt động này chưa được đông đảo các bạn sinh viên tự giác, tích cực, nhiệt tình hưởng ứng. Có bạn tham gia thực hiện với tâm lý bị gò bó, gượng ép. Cá biệt có bạn nhờ người khác làm thay việc của mình hoặc chưa nghiêm túc trong việc đưa ra ý kiến phản ánh về công tác giảng dạy của giảng viên.

Với mong muốn sẽ nhận được đầy đủ, chính xác ý kiến của các bạn sinh viên, Ban Đảm bảo chất lượng và ISO hướng dẫn về nội dung, yêu cầu của phiếu “thăm dò công tác giảng dạy của giảng viên” được sử dụng từ học kỳ 3 năm học 2009-2010. Nội dung cần phản ánh gồm 4 tiêu chí :

Tiêu chí 1: Phương pháp giảng dạy và khuyến khích tự học, sự chủ động sáng tạo của sinh viên

Tiêu chí 2: Nội dung bài giảng : đúng đề cương, cập nhật kiến thức mới, kiến thức thực tiễn

Tiêu chí 3: Nhiệt tình và trách nhiệm (quản lý lớp, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn SV trong giờ giảng)

Tiêu chí 4: Thực hiện quy định lên lớp (đúng giờ, điểm danh, kiểm tra định kỳ, công bố điểm quá trình, ...)

Mỗi tiêu chí có 5 mức đánh giá lựa chọn:

Mức 1: Hoàn toàn không thoả mãn/ Không thích

Mức 2: Chưa thoả mãn/ Chưa thích

Mức 3: Bình thường

Mức 4: Thoả mãn/ Thích

Mức 5: Rất thoả mãn/ Rất thích

Mỗi bạn sinh viên cần phải ghi ý kiến đánh giá vào 1 trong 5 lựa chọn của mỗi tiêu chí đối với từng thầy, cô giáo đã dạy môn học trong lớp của mình.

Việc tổ chức tiếp nhận ý kiến đánh giá của sinh viên sẽ được thực hiện qua Website của trường trong thời gian từ tuần dự trữ đến trước lúc được công bố kết quả thi.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn.

Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                                                                      Nguyễn Thị Bích Hường

Truy cập: 925 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.