Thời gian: từ 23/09/2015 - 30/10/2015 Thứ tư, 23/09/2015 - 16:32:22

Kế hoạch thi tuyển sinh cao học 2015 ngành Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh và Xây dựng

 Lịch thi tuyển sinh cao học tháng 10 năm 2015

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học thông báo kế hoạch thi cao học tháng 10 năm 2015 như sau:

1.      Lịch thi: Ngày 17/10/201518/10/2015

Ngành

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

Thời lượng thi

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Quản trị học

17/10/2015

13h30

180 phút

Quản trị nhân sự

18/10/2015

7h30

180 phút

Hệ thống thông tin

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Toán rời rạc

17/10/2015

13h30

180 phút

Cơ sở dữ liệu

18/10/2015

7h30

180 phút

Kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Cơ học kết cấu

17/10/2015

13h30

180 phút

Kết cấu bê tông cốt thép

18/10/2015

7h30

180 phút

 

2.      Lệ phí dự thi:

-         Lệ phí dự thi: 120.000 đồng/môn

-         Thời gian nộp: Thí sinh nộp lệ phí dự thi trước ngày 10/10/2015.

-         Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp Cô Hà)

Truy cập: 1106 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.