Thời gian: từ 19/06/2015 - 20/06/2015 Thứ sáu, 19/06/2015 - 08:41:43

Phòng thi lại ngày 20.06.2015

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại ngày 20.06.2015, SV xem chi tiết trong file đính kèm "Phòng thi lại ngày 20.06.2015"

Truy cập: 1113 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.