Thời gian: từ 18/06/2015 - 19/06/2015 Thứ năm, 18/06/2015 - 14:13:50

Phòng thi lại ngày 19.06.2015

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại ngày 19.06.2015, SV xem chi tiết trong file đính kèm "Phòng thi lại ngày 19.06.2015"

Truy cập: 1116 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.