Thời gian: từ 6/06/2015 - 27/06/2015 Thứ sáu, 05/06/2015 - 07:59:46

Kế hoạch thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học tiếp tục cho phép sinh viên được đăng ký thi cải thiện điểm các môn học trong đợt thi lại học kỳ 2 (2014 - 2015):

1. Chỉ được đăng ký thi cải thiện điểm các môn mà SV mới thi 1 lần và môn đó có trong Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

2. SV tự xem lịch thi lại và đăng ký trước buổi thi tối thiểu 2 ngày .

3. Mua Đơn xin thi cải thiện điểm tại phòng D104, điền đầy đủ thông tin nộp Phòng Đào tạo từ Thứ 3, ngày 9/6/2014

4. Nộp lệ phí thi 40.000 đồng 1 môn.

5. Trường hợp không được đăng ký: Môn trùng lịch với môn phải thi lại;  môn thi lần 1 (đối với các khóa khác) và môn có điểm thi 1 từ 8 điểm trở lên.

 

Đề nghị sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm thực hiện theo đúng quy trình đăng ký và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về các thông tin đăng ký của bản thân.

Bước 1. Mua đơn đăng ký thi cải thiện điểm tại phòng D104

Bước 2. Nộp đơn đăng ký cho cô Mỹ Thanh hoặc cô Minh Hà tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

Bước 3. Nhận lại đơn đăng ký và nộp ngay lệ phí tại P.KHTC –Tầng 2 nhà G

Bước 4. Nộp lại đơn có xác nhận của P.KHTC cho cô Thanh hoặc cô Hà

Lưu ý: SV phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình

 

            SV không nộp lại đơn không được dự thi cải thiện điểm.

Truy cập: 1835 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.