Thời gian: từ 17/12/2014 - 10/01/2015 Thứ năm, 18/12/2014 - 04:40:34

Thi cải thiện điểm

Thi cải thiện điểm các môn thi

 

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Phòng Đào tạo tiếp tục cho phép sinh viên được đăng ký thi cải thiện điểm các môn học trong đợt thi lại học kỳ 1 (2014 - 2015):

1. Chỉ được đăng ký thi cải thiện điểm các môn SV mới thi 1 lần và môn đó có trong Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014 – 2015.

2. SV tự xem lịch thi lại và đăng ký trước ngày thi tối thiểu 2 ngày (Không tính ngày thi, ngày lễ và ngày chủ nhật).

3. Mua Đơn xin thi cải thiện điểm tại phòng D104, (hoặc theo form kèm theo) điền đầy đủ thông tin nộp cho Phòng Đào tạo từ Thứ 6, ngày 19/12/2014

4. Nộp lệ phí thi 40.000 đồng 1 môn.

5. Trường hợp không được đăng ký: Môn trùng lịch với môn phải thi lại;  môn thi lần 1 (đối với các khóa khác) và môn có điểm thi 1 từ 8 điểm trở lên.

Yêu cầu sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm thực hiện theo đúng quy trình đăng ký và phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về các thông tin đăng ký của bản thân.

 

 


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                        

 

ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM

 

               Kính gửi:   Phòng Đào tạo Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

 

Tên em là:.............................................................Mã SV:.....................................

Sinh ngày:.....................Lớp sinh hoạt:...................... Số ĐT:.................................

Trong kỳ thi chính môn:............................................, Lớp tín chỉ:........................

Của học kỳ:............ Năm học: 20..... –  20...... em đã làm bài chưa tốt và chỉ được........ điểm (điểm thi chứ không phải điểm kết thúc học phần).

Vậy em làm đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo cho phép em được dự thi lần 2 môn:............................................................vào ca thi:.......h.......ngày:................... để cải thiện điểm.

Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc quy chế thi.        

           Em xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày....... tháng...... năm 201....

SINH VIÊN

 

Truy cập: 2912 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.