Thời gian: từ 29/09/2014 - 29/10/2014 Thứ hai, 29/09/2014 - 02:19:46

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 của Khoa Xây dựng

1. Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp khi

·         Không môn học nào có điểm < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng

·         Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET)

·         Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

2.  Tình hình học tập của SV khóa 14 ngành Xây dựng dân dụng&công nghiệp

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo toàn bộ tình hình học tập của SV khóa 14 ngành Xây dựng DD&CN, SV xem chi tiết trong file đính kèm, “Tình hình học tập SV khoa Xây dựng .

3. Thời gian làm tốt nghiệp

·         Đăng ký làm tốt nghiệp: 30/09 – 06/10/2014

·         Chuẩn bị các QĐ và lễ giao nhiệm vụ TN: 07/10 – 11/10/2014

·         Làm ĐA/ KL:  (14 tuần) 13/10/2014 – 17/01/2015

·         Bảo vệ ĐA, KL: 19/01/2015 - 24/01/2015

4. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

4.1. SV hệ đại học chính quy các khóa 12, 13, 14

Bước 1. Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp qua đường link dk.hpu.edu.vn

Thời gian đăng ký từ 9h00 sáng thứ 3 ngày 30.09.2014 đến 10h00 thứ 2 ngày 06.10.2014

Bước 2. Tick vào chức năng Đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 3. Tick vào nút Đồ án/khóa luận TN

Bước 4. Hoàn thành các khoản đóng góp và học phí  tại phòng Kế hoạch tài chính.

4.2. SV hệ đại học khóa 10, 11

SV liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH để nhận đơn đăng ký làm tốt nghiệp.

4.3. SV hệ liên thông

            SV liên hệ trực tiếp với văn phòng khoa để nhận giáo viên hướng dẫn,

Lưu ý: SV hệ liên thông không cần đăng ký trên hệ thống.

5. Thời gian tổ chức Lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp:

08h00 thứ 7 ngày 11/10/2014 tại phòng F301, khu Giảng đường.

Kết thúc buổi lễ SV sẽ gặp các Giảng viên hướng dẫn

6. Điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp

·         Điểm trung bình môn đồ án tốt nghiệp ≥5.00

·         Đã được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (GDTC).

·         Đã được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (GDQP)

·         Từ ngày 14/10/2014 yêu cầu sinh viên khoa Xây dựng xuống Phòng Đào tạo gặp thầy Lê Trường Sơn để nhận các chứng chỉ GDQP và GDTC.

 

 

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn(ĐT 0904.313150) tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH vào các ngày trong tuần trừ thứ 7.

Truy cập: 1285 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.