Thời gian: từ 15/09/2014 - 28/10/2014 Thứ hai, 15/09/2014 - 07:57:33

Thông báo hủy điểm môn tự chọn năm học 2014-2014

Để chuẩn bị công tác xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 cho sinh viên các khóa; được sự đồng ý của Hội đồng tốt nghiệp, Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học tiến hành hủy điểm các môn tự chọn cho sinh viên có đơn đề nghị.

Thời gian nộp đơn: Từ 8h00 thứ 3 ngày 16.09.2014 đến 17h00 thứ 3 ngày 14.10.2014.

Trình tự nộp đơn: Sinh viên có nguyện vọng hủy điểm môn tự chọn thực hiện theo trình tự sau

1.   Bước 1. Tải mẫu đơn “Đơn đề nghị hủy điểm môn tự chọn” và in ra.

2.   Bước 2. Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của đơn đề nghị.

3.   Bước 3. Xin ý kiến của cố vấn học tập về tính hợp lý của việc hủy điểm môn học.

4.   Bước 4. Xin xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về việc đã hoàn thành học phí và các khoản đóng góp theo quy định.

5.   Bước 5. Nộp đơn trực tiếp cho thầy Lê Trường Sơn tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học.

Kết thúc thời gian nộp đơn trên, Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học sẽ không nhận đơn xin hủy điểm của sinh viên.

 

Kế hoạch hủy điểm môn tự chọn cho sinh viên đợt tiếp theo dự kiến vào tháng 2/2015.

Lưu ý: SV có thể tải mẫu đơn trong file đính kèm “Đơn đề nghị hủy điểm môn tự chọn

Truy cập: 2031 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.