Thời gian: từ 12/08/2014 - 12/09/2014 Thứ ba, 12/08/2014 - 06:45:39

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2014

Theo kế hoạch của nhà trường, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học kết hợp với các Khoa và các phòng ban chức năng trong trường tổ chức Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp đợt 1 năm 2014. Để buổi lễ thành công, đề nghị sinh viên hệ ĐH khóa 14, Liên thông khóa 6, Kiến trúc khóa 13, Cao đẳng khóa 8 thực hiện cụ thể như sau:

1. Yêu cầu:

- Sinh viên mang theo CMND;

                     - Sinh viên có mặt đúng giờ (đã qui định trong thông báo) để làm thủ tục và nghe hướng dẫn qui trình;

- Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về việc nhận bằng tốt nghiệp.

2. Trang phục:          Sinh viên mặc đồng phục của trường.   

3. Địa diểm: Hội trường F301

4. Thời gian tập trung và Lễ trao bằng:

- Hệ Đại học K14, Kiến trúc K13, Cao đẳng K8:13h30 thứ Năm ngày 28/08/2014

- Hệ Đại học liên thông K6: 13h30 thứ Sáu ngày 29/08/2014

5. Lưu ý

- Sinh viên phải trực tiếp đến nhận bằng (không nhờ người khác nhận hộ).

 

- Trong thời gian quy định trên sinh viên không đến nhận bằng thì sẽ nhận bằng trực tiếp vào sáng thứ 7 hàng tuần (tính từ thứ 7 ngày 30.08.2014) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học.

Truy cập: 2507 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.