Thời gian: từ 11/08/2014 - 20/08/2014 Chủ nhật, 10/08/2014 - 09:41:21

Thông báo về kế hoạch kỳ thi PET ngày 21.08.2014

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng phối hợp với Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge tổ chức bài thi PET dành cho sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

1. Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 21 tháng 08 năm 2014

2. Sinh viên đã đăng ký bài thi PET tháng 08 tính đến thời điểm 11h00 thứ 7 ngày 08.08.2014 xem chi tiết danh sách trong file đính kèm, “Danh sách đăng ký thi PET tháng 08/2014

3. Sinh viên chưa đăng ký thi PET tháng 08/2014 có thể tiếp tục đăng ký thi.

Thời gian hạn cuối đăng ký: 17h00 thứ 6 ngày 15.08.2014

4. Sáng thứ 5 ngày 21.08.2014 sinh viên xem danh sách phòng thi trên trang chủ hpu.edu.vn.

Truy cập: 1537 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.