Thời gian: từ 8/08/2014 - 10/08/2014 Thứ sáu, 08/08/2014 - 07:22:51

Phòng thi lại ngày 09.08.20149

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại ngày 09.08.2014, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm "Phòng thi lại ngày 09.08.2014"

Truy cập: 1098 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.