Thời gian: từ 6/08/2014 - 8/08/2014 Thứ tư, 06/08/2014 - 10:38:36

Phòng thi lại ngày 07.08.2014

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại ngày 07.08.2014, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm "Phòng thi lại ngày 07.08.2014"

Truy cập: 1187 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.