Thời gian: từ 29/07/2014 - 8/08/2014 Thứ ba, 29/07/2014 - 09:47:06

Lịch thi lại học kỳ phụ hè năm 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lại học kỳ phụ hè năm 2013-2014, xem chi tiết trong file đính kèm:"Lịch thi lại học kỳ phụ năm 2013-2014"

Truy cập: 1781 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.