Thời gian: từ 25/07/2014 - 12/08/2014 Thứ năm, 24/07/2014 - 09:20:13

Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 17.07.2014

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ TOEIC  nội bộ ngày 17.07.2014

1. Sinh viên thi TOEIC nội bộ ngày 17.07.2014 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 17.07.2014

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi TOEIC nội bộ không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi 13h15 thứ 5 ngày 14.08.2014 tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học

Thời gian đăng ký từ 8h00 thứ 3 ngày 22.07.2014 đến 17h00 thứ 4 ngày 13.08.2014.

 

Mọi thông tin liên quan về việc đăng  ký thi TOEIC nội bộ và HSK liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn(ĐT 0914.234680) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học vào các ngày trong tuần trừ ngày thứ 7.

Truy cập: 1464 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.