Thời gian: từ 21/07/2014 - 5/08/2014 Thứ hai, 21/07/2014 - 04:09:57

Lịch thi học kỳ phụ hè năm 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ phụ hè năm 2013-2014, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm, "Lịch thi kỳ phụ năm 2013-2014".

Yêu cầu sinh viên hoàn thành học phí và các khoản đóng góp trước ngày 25.07.2014.

Truy cập: 2567 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.