Thời gian: từ 18/07/2014 - 22/07/2014 Thứ sáu, 18/07/2014 - 02:42:56

Nghỉ tránh bão

THÔNG BÁO KHẨN

Cơn bão số 2 đổ bộ vào địa phận Hải Phòng và Quảng Ninh vào  thứ 7 ngày 19/7/2014.

Để tránh bão, nhà trường thông báo: tất cả các lớp học có thời khoá biểu vào ngày thứ 7 và chủ nhật (ngày 19 và 20 tháng 7/2014) sẽ nghỉ học. 

Thứ 2 ngày 21/7, các lớp trở lại  học bình thường. 

                                                                                          Hải phòng, ngày 18 tháng  7 năm 2014

Truy cập: 1448 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.