Thời gian: từ 18/07/2014 - 25/07/2014 Thứ sáu, 18/07/2014 - 02:14:17

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN LÀM BÀI THI PET

 

            Hội đồng Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge phối hợp với Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức buổi Tập huấn về làm bài thi PET do chuyên gia Cambridge trình bày.

Số lượng :   90 người. 

Đối tượng:   Sinh viên, giảng viên, cán bộ

Thời gian  :  13h30 thứ 2 ngày 21 tháng 07 năm 2014

Địa điểm      : F301

                     Vì số lượng được tham dự ít, do đó đề nghị các thầy cô giáo, các anh chị em cán bộ, các em sinh viên có nhu cầu, cần đăng ký trước 10h00 ngày 21/7/2014 tại phòng Đào tạo Đại học và sau đại học.

                                                                             

                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

Truy cập: 1504 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.