Thời gian: từ 23/06/2014 - 25/06/2014 Thứ hai, 23/06/2014 - 07:10:13

Phòng thi lại ngày 24.06.2014

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lại ngày 24.06.2014, xem chi tiết trong file đính kèm, "Phòng thi lại ngày 24.06.2014".

Truy cập: 928 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.