Thời gian: từ 21/06/2014 - 24/06/2014 Thứ bảy, 21/06/2014 - 00:15:16

Phòng thi lại ngày 23.06.2014

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lại ngày 23.06.2014, xem chi tiết trong file đính kèm, "Phòng thi lại ngày 23.06.2014".

Truy cập: 1360 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.