Thời gian: từ 19/06/2014 - 22/06/2014 Thứ năm, 19/06/2014 - 08:21:27

Phòng thi lại ngày 21.06.2014

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lại ngày 21.06.2014, xem chi tiết trong file đính kèm, "Phòng thi lại ngày 21.06.2014".

Truy cập: 1260 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.