Thời gian: từ 14/06/2014 - 20/08/2013 Thứ bảy, 14/06/2014 - 03:50:47

Kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

 Kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 

1. Sinh viên đủ điều kiện được đăng ký thực tập tốt nghiệp khi

Sinh viên đã hoàn thành các môn học và có điểm thi ≥ 1, ngoại trừ các môn

a. Bơi lộị và Điền kinh

b. Đối với hệ đại học: một trong ba môn Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền

c. Môn Giáo dục quốc phòng.

d. Môn Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC hoặc HSK)

e. Môn Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

Chú ý. SV có môn chưa học hoặc đã học nhưng mất tư cách không được đăng ký thực tập tốt nghiệp.

2. Trình tự đăng ký môn học thực tập tốt nghiệp

2.1. Thời gian đăng ký thực tập tốt nghiệp:

- Từ 9h00 thứ 2 ngày 16.06.2014 đến 17h chủ nhật ngày 22.06.2014.

Lưu ý: sinh viên Xây dựng khóa 14 đăng ký thực tập tốt nghiệp từ 28/07/2014

 

2.2. Thời gian thực tập tốt nghiệp: (6 tuần )

 

 

                                   30/06/2014 –09/08/2014.

2.3. Thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp: 10/08/2014 - 14/08/2014

3. Sinh viên học theo hệ tín chỉ đăng ký thực tập tốt nghiệp qua hệ thống đăng ký môn học.

a. Hình thức đăng ký:

- Sinh viên có thể đăng ký tại bất kỳ địa điểm nào có thể truy cập Internet, thông qua địa chỉ website http://dk.hpu.edu.vn/

- Trong thời gian đăng ký có thể xảy ra quá tải đường truyền, sinh viên phải thoát ra ngoài hệ thống đăng ký và đăng nhập trở lại sau 30 phút.

b. Các bước đăng ký

Bước 1. Đăng ký Nhóm môn học tự chọn

Sau khi đăng nhập vào hệ thống đăng ký, sinh viên phải vào chức năng đăng ký “Nhóm môn học tự chọn”. Trong mục này sinh viên cần lựa chọn các nhóm bắt buộc hoặc tự chọn bắt buộc theo như chương trình đào tạo, cụ thể:

- Nhóm môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung(Tiếng Nhật): sinh viên phải chọn 01 trong 02 nhóm môn bắt buộc trên.

- Nhóm môn tự chọn tự do và Nhóm môn tự chọn bắt buộc: các nhóm này sinh viên bắt buộc phải chọn, không được bỏ qua.

Bước 2. Sau khi lựa chọn xong nhóm môn tự chọn, sinh viên vào chức năng Đăng ký thực tập tốt nghiệp và tiến hành đăng ký vào lớp thực tập tốt nghiệp bình thường như đăng ký môn học.

4. Các lưu ý đối với sinh viên học theo hệ tín chỉ

- Tất cả các sinh viên đủ điều kiện đi thực tập đều phải tiến hành đăng ký thực tập trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến. Sinh viên nào không đăng ký trên hệ thống sẽ không được đi thực tập đợt 1 (kể cả đã đăng ký và nộp giấy giới thiệu thực tập cho Khoa)

- Sau khi đăng ký thực tập trên hệ thống, yêu cầu sinh viên liên hệ ngay với văn phòng Khoa để nhận kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

- Địa điểm thực tập tốt nghiệp và nội dung, đề cương thực tập tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với văn phòng khoa.

5. Lưu ý đối với SV học theo hệ niên chế và SV đăng ký thực tập tốt nghiệp lại

 - SV hệ đại học ngành Kiến trúc khóa 13 có đơn xin hoãn đi thực tập tốt nghiệp đợt 1 đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tiếp tại Văn phòng khoa Xây dựng, liên hệ với cô Thanh Hiền (0904.019281).

- SV học theo hệ niên chế các khóa cũ hoặc SV thực tập lại tốt nghiệp đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học.

Trong quá trình đăng ký thực tập tốt nghiệp, nếu gặp bất cứ khó khăn nào sinh viên cần liên lạc với các Thầy (Cô) cố vấn học tập của mình hoặc liên hệ với thầy Lê Trường Sơn (ĐT 0914.623480) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để được trợ giúp.

Truy cập: 2157 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.