Thời gian: từ 5/06/2014 - 30/06/2014 Thứ năm, 05/06/2014 - 01:40:28

Lịch thi lại học kỳ 2

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo về lịch thị lại học kỳ 2 năm học 2013-2014, chi tiết xem trong file đính kèm "Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2013-2014".

Truy cập: 4505 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.