Thời gian: từ 28/05/2014 - 28/07/2014 Thứ tư, 28/05/2014 - 10:10:00

Bài thi điều kiện ngoại ngữ

THÔNG BÁO

Về các bài thi điều kiện tốt nghiệp môn Ngoại ngữ

 

Ngày 21/4/2014, Công ty IIG Việt nam đã gửi thông báo cho nhà trường về việc mỗi năm chỉ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh cho sinh viên bằng bài thi TOEIC 2 lần, với giá 295.000,đ/một bài thi. Bên cạnh đó,  mỗi quý một lần công ty sẽ tổ chức thi cấp phiếu điểm với giá 750.000,đ/ một bài thi, cấp chứng chỉ với giá 1.070.000,0đ/một bài thi.

Để sinh viên có nhiều lựa chọn trong việc tự quyết định lấy bài thi nào cho việc hoàn thành điều kiện ngoại ngữ của mình, trang web của trường đã giới thiệu về Khung tham chiếu châu Âu với các loại bài thi và số điểm tương đương giữa các bài thi.

Phòng đào tạo xin giới thiệu mục đích, hiệu lực, chi phí và lộ trình triển khai trong thời gian tới cho 2 bài thi TOEIC và PET, giúp sinh viên nắm vững và lựa chọn được bài thi phù hợp, thể hiện được năng lực ngoại ngữ của mình

Nội dung

PET

(Preliminary English Test) 

TOEIC

(Test of English In Communication)

Tổ chức thiết kế bài thi

Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge (Anh)

Viện khảo thí Hoa Kỳ

Mục đích sử dụng bài thi

Du học và tuyển dụng

Tuyển dụng

Thời gian có hiệu lực

Vĩnh viễn

2 năm

Kỹ năng thi 

Nghe, Nói, Đọc và Viết

Nghe và Đọc

Chi phí bài thi lấy phiếu điểm

885.000 đ

750.000 đ

Chi phí bài thi lấy chứng chỉ

Miễn phí

320.000đ

Điểm tương đương B1

 70 điểm

450

 

 Lộ trình triển khai của nhà trường với K14 (từ tháng 6/2014 đến 12/2014)

Thời gian

Với bài thi PET

Với bài thi TOEIC

Tháng 6

Hội thảo về bài thi PET do chuyên gia Cambridge Phạm Việt Hà trình bày

IIG sẽ tổ chức thi tại ĐHDLHP mỗi quý một lần vào tuần cuối cùng của từng quý

Tháng 7

Thi thử 2 kỹ năng Nghe và Đọc

Tháng 8

Thi thử 3 kỹ năng Nghe, Đọc và Viết

Tháng 10 đến tháng 12

Thi lấy chứng chỉ quốc tế với bài thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết

Hội đồng Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge không thu lệ phí cho gói bài thi thử PET, tuy nhiên để tổ chức được kỳ thi, mỗi người đăng ký dự thi sẽ nộp từ 50.000,0đ đến 100.000,0đ tuỳ số người tham gia thi vào tháng 7 và tháng 8.

 Điểm hai bài thi trong tháng 7 và tháng 8 được sử dụng làm điều kiện tốt nghiệp

                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH& SĐH
Truy cập: 4786 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.