Thời gian: từ 22/06/2010 - 30/06/2010 Thứ sáu, 22/11/2013 - 10:45:03

Thư gửi sinh viên

Các bạn sinh viên thân mến! Nhằm góp ý với các giảng viên của trường về công tác giảng dạy và giúp sinh viên có được cơ hội học tập tốt hơn, nhà trường triển khai đánh giá công tác giảng dạy theo bộ câu hỏi và tiêu chí đánh giá mới.

Việc tổ chức tiếp nhận ý kiến đánh giá của sinh viên sẽ được thực hiện qua website của trường trong tháng 6/2010 sau thời gian thi của mỗi môn học.
Sau khi tham khảo ý kiến của một số giảng viên và sinh viên, bộ câu hỏi hiện tại gồm 12 câu nhằm đánh giá công tác giảng dạy theo từng môn học. Mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn: không xảy ra, thỉnh thoảng xảy ra, thường xảy ra, và luôn xảy ra; mời bạn cho ý kiến đánh giá vào một trong 4 lựa chọn này.
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đánh giá của bạn.
Đường link Website đánh giá: http://123.27.252.26:8080/
Xin trân trọng cảm ơn!
ThS Nguyễn Tiến Thanh
Phó trưởng ban Đảm bảo chất lượng

Truy cập: 738 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.