Thời gian: từ 16/04/2014 - 20/06/2012 Thứ tư, 16/04/2014 - 07:19:06

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học thông báo lịch thi và phòng thi học kỳ 2 năm học 2013-2014, sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm, "Lịch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014".


Truy cập: 4175 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.