Thời gian: từ 8/04/2014 - 10/05/2014 Thứ ba, 08/04/2014 - 07:35:12

Thông báo về kế hoạch nghỉ lễ ngày Giỗ tổ, ngày Giải phòng miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/3 âm lịch), ngày Giải phòng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/05  và kế hoạch dạy bù như sau:

1.      Nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/3 âm lịch):

Toàn trường được nghỉ học 01 ngày thứ 4 (09/04/2014), 

2.      Nghỉ ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động 01/05:

Toàn trường được nghỉ học 02 ngày từ 30/04/2014 đến 01/05/2014

3.      Kế hoạch dạy bù:

Các giảng viên có giờ dạy vào các ngày nghỉ trên đề nghị đăng ký buổi dạy bù trên phần mềm Quản lý giảng đường theo lịch sau:

Ngày nghỉ

Ngày dạy bù

Sáng thứ 4 ngày 09/04/2014

Chiều thứ 7 ngày 12/04/2014

Chiều thứ 4 ngày 09/04/2014

Chiều thứ 7 ngày 19/04/2014

Sáng thứ 4 ngày 30/04/2014

Chiều thứ 7 ngày 26/04/2014

Chiều thứ 4 ngày 30/04/2014

Chiều thứ 7 ngày 03/05/2014

Sáng thứ 5 ngày 01/05/2014

Chiều thứ 7 ngày 10/05/2014


                                                                                        Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2013                

                                                              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                     TS.NGƯT Trần Thị Mai

Truy cập: 153 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.